Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Mộc - Mệnh Con : Dương Mộc => BìnhMệnh Mẹ : Âm Thổ - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Mậu - Thiên can Con : Mậu => Bình Thiên can Mẹ : Đinh - Thiên can Con : Mậu => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Thìn - Địa chi Con : Tuất => BìnhĐịa chi Mẹ : Hợi - Địa chi Con : Tuất => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Chấn - Cung Con : Ly => Cung Mẹ : Tốn - Cung Con : Ly => Thiên Y (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương Sinh