Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Bính Dần [丙寅]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Hỏa  - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương SinhMệnh Mẹ : Âm Hỏa - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương Sinh

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Bính - Thiên can Con : Mậu => Bình Thiên can Mẹ : Ất - Thiên can Con : Mậu => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Dần - Địa chi Con : Tuất => Tam hợpĐịa chi Mẹ : Hợi - Địa chi Con : Tuất => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Khôn - Cung Con : Ly => Cung Mẹ : Khảm - Cung Con : Ly => Phúc Đức (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương Khắc