Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Giáp Thìn [甲辰]
Mệnh : Phú Đăng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Giáp Thìn [甲辰]
Mệnh : Phú Đăng Hỏa
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Kim - Mệnh Con : Dương Hỏa => Tương KhắcMệnh Mẹ : Dương Thủy - Mệnh Con : Dương Hỏa => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Qúy - Thiên can Con : Giáp => Bình Thiên can Mẹ : Bính - Thiên can Con : Giáp => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Dậu - Địa chi Con : Thìn => Lục hợpĐịa chi Mẹ : - Địa chi Con : Thìn => Tam hợp

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Đoài - Cung Con : Chấn => Cung Mẹ : Khôn - Cung Con : Chấn => Hoạ Hại (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Mộc => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Mộc => Tương Khắc