Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Giáp Thìn [甲辰]
Mệnh : Phú Đăng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Giáp Thìn [甲辰]
Mệnh : Phú Đăng Hỏa
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thổ - Mệnh Con : Dương Hỏa => Tương SinhMệnh Mẹ : Âm Hỏa - Mệnh Con : Dương Hỏa => Bình

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Canh - Thiên can Con : Giáp => Tương phá Thiên can Mẹ : Ất - Thiên can Con : Giáp => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Ngọ - Địa chi Con : Thìn => BìnhĐịa chi Mẹ : Hợi - Địa chi Con : Thìn => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Khảm - Cung Con : Chấn => Cung Mẹ : Khảm - Cung Con : Chấn => Thiên Y (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con: Mộc => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con: Mộc => Tương Sinh