Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Dương Mộc => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Ngọ - Địa chi người khác: Ngọ => Tam hình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Cấn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình
Con số may mắn theo phong thuỷ

Con số may mắn theo phong thuỷ

Vận dụng ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi

Vận dụng ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi