Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thủy - Mệnh người khác: Dương Thủy => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: => Lục phá
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Khôn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc