Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Dương Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tỵ - Địa chi người khác: => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình
Con số may mắn theo phong thuỷ

Con số may mắn theo phong thuỷ

Vận dụng ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi

Vận dụng ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi