Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Mùi [己未]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mùi - Địa chi người khác: Hợi => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Chấn - Cung phi người khác: Tốn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Mộc => Bình
Con số may mắn theo phong thuỷ

Con số may mắn theo phong thuỷ

Vận dụng ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi

Vận dụng ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi