Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Đinh Sửu [丁丑]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Đinh Tỵ [丁巳]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn:  Âm Thủy - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Đinh - Thiên can người khácĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Tỵ => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Chấn - Cung phi người khác: Khảm => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Sinh tốt