Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Mùi [未]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mùi - Địa chi người khác: Dậu => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Khôn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình