Xem ngày hoàng đạo tháng 01 năm 2018
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Quý Sửu [癸丑] - năm Đinh Dậu [丁酉]
Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtHoàng đạo 
2/1/201816/11/2017Giáp Ngọ [甲午]Canh Tí [庚子]Tư MệnhChi tiết
4/1/201818/11/2017Bính Thân [丙申]Nhâm Dần [壬寅]Thanh LongChi tiết
5/1/201819/11/2017Tiểu Hàn []Quý Mão [癸卯]Minh ĐườngChi tiết
8/1/201822/11/2017Canh Tí [庚子]Bính Ngọ [丙午]Kim QuỹChi tiết
9/1/201823/11/2017Tân Sửu [辛丑]Đinh Mùi [丁未]Kim ĐườngChi tiết
11/1/201825/11/2017Quý Mão [癸卯]Kỷ Dậu [己酉]Ngọc ĐườngChi tiết
14/1/201828/11/2017Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Tư MệnhChi tiết
16/1/201830/11/2017Mậu Thân [戊申]Giáp Dần [甲寅]Thanh LongChi tiết
18/1/20182/12/2017Canh Tuất [庚戌]Bính Thìn [丙辰]Thanh LongChi tiết
19/1/20183/12/2017Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Minh ĐườngChi tiết
22/1/20186/12/2017Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [庚申]Kim QuỹChi tiết
23/1/20187/12/2017Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Kim ĐườngChi tiết
25/1/20189/12/2017Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Ngọc ĐườngChi tiết
28/1/201812/12/2017Canh Thân [庚申]Bính Dần [丙寅]Tư MệnhChi tiết
30/1/201814/12/2017Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Thanh LongChi tiết
31/1/201815/12/2017Quý Hợi [癸亥]Kỷ Tỵ [己巳]Minh ĐườngChi tiết