Xem ngày hoàng đạo tháng 08 năm 2019
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Nhâm Thân [壬申] - năm Kỷ Hợi [己亥]
Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtHoàng đạo 
2/8/20192/7/2019Tân Mùi [辛未]Đinh Sửu [丁丑]Ngọc ĐườngChi tiết
5/8/20195/7/2019Giáp Tuất [甲戌]Canh Thìn [庚辰]Tư MệnhChi tiết
7/8/20197/7/2019Bính Tí [丙子]Nhâm Ngọ [壬午]Thanh LongChi tiết
8/8/20198/7/2019Lập Thu []Quý Mùi [癸未]Minh ĐườngChi tiết
11/8/201911/7/2019Canh Thìn [庚辰]Bính Tuất [丙戌]Kim QuỹChi tiết
12/8/201912/7/2019Tân Tỵ [辛巳]Đinh Hợi [丁亥]Kim ĐườngChi tiết
14/8/201914/7/2019Quý Mùi [癸未]Kỷ Sửu [己丑]Ngọc ĐườngChi tiết
17/8/201917/7/2019Bính Tuất [丙戌]Nhâm Thìn [壬辰]Tư MệnhChi tiết
19/8/201919/7/2019Mậu Tí [戊子]Giáp Ngọ [甲午]Thanh LongChi tiết
20/8/201920/7/2019Kỷ Sửu [己丑]Ất Mùi [乙未]Minh ĐườngChi tiết
23/8/201923/7/2019Xử Thử []Mậu Tuất [戊戌]Kim QuỹChi tiết
24/8/201924/7/2019Quý Tỵ [癸巳]Kỷ Hợi [己亥]Kim ĐườngChi tiết
26/8/201926/7/2019Ất Mùi [乙未]Tân Sửu [辛丑]Ngọc ĐườngChi tiết
29/8/201929/7/2019Mậu Tuất [戊戌]Giáp Thìn [甲辰]Tư MệnhChi tiết
31/8/20192/8/2019Canh Tí [庚子]Bính Ngọ [丙午]Tư MệnhChi tiết