Xem ngày hoàng đạo tháng 08 năm 2022
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Mậu Thân [戊申] - năm Nhâm Dần [壬寅]
Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtHoàng đạo 
1/8/20224/7/2022Bính Tuất [丙戌]Nhâm Thìn [壬辰]Tư MệnhChi tiết
3/8/20226/7/2022Mậu Tí [戊子]Giáp Ngọ [甲午]Thanh LongChi tiết
4/8/20227/7/2022Kỷ Sửu [己丑]Ất Mùi [乙未]Minh ĐườngChi tiết
7/8/202210/7/2022Lập Thu []Mậu Tuất [戊戌]Kim QuỹChi tiết
8/8/202211/7/2022Quý Tỵ [癸巳]Kỷ Hợi [己亥]Kim ĐườngChi tiết
10/8/202213/7/2022Ất Mùi [乙未]Tân Sửu [辛丑]Ngọc ĐườngChi tiết
13/8/202216/7/2022Mậu Tuất [戊戌]Giáp Thìn [甲辰]Tư MệnhChi tiết
15/8/202218/7/2022Canh Tí [庚子]Bính Ngọ [丙午]Thanh LongChi tiết
16/8/202219/7/2022Tân Sửu [辛丑]Đinh Mùi [丁未]Minh ĐườngChi tiết
19/8/202222/7/2022Giáp Thìn [甲辰]Canh Tuất [庚戌]Kim QuỹChi tiết
20/8/202223/7/2022Ất Tỵ [乙巳]Tân Hợi [辛亥]Kim ĐườngChi tiết
22/8/202225/7/2022Đinh Mùi [丁未]Quý Sửu [癸丑]Ngọc ĐườngChi tiết
25/8/202228/7/2022Canh Tuất [庚戌]Bính Thìn [丙辰]Tư MệnhChi tiết
27/8/20221/8/2022Nhâm Tí [壬子]Mậu Ngọ [戊午]Tư MệnhChi tiết
29/8/20223/8/2022Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [庚申]Thanh LongChi tiết
30/8/20224/8/2022Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Minh ĐườngChi tiết