Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 07 năm 2019
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Tân Mùi [辛未] - năm Kỷ Hợi [己亥]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
2DL: 1/7/2019
AL: 29/5/2019
Kỷ Hợi [己亥]Ất Tỵ [乙巳]Chi tiết
3DL: 2/7/2019
AL: 30/5/2019
Canh Tí [庚子]Bính Ngọ [丙午]Chi tiết
6DL: 5/7/2019
AL: 3/6/2019
Quý Mão [癸卯]Kỷ Dậu [己酉]Chi tiết
2DL: 8/7/2019
AL: 6/6/2019
Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
CNDL: 14/7/2019
AL: 12/6/2019
Nhâm Tí [壬子]Mậu Ngọ [戊午]Chi tiết
3DL: 16/7/2019
AL: 14/6/2019
Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [庚申]Chi tiết
4DL: 17/7/2019
AL: 15/6/2019
Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Chi tiết
CNDL: 21/7/2019
AL: 19/6/2019
Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Chi tiết
2DL: 22/7/2019
AL: 20/6/2019
Canh Thân [庚申]Bính Dần [丙寅]Chi tiết
3DL: 23/7/2019
AL: 21/6/2019
Đại Thử []Đinh Mão [丁卯]Chi tiết
6DL: 26/7/2019
AL: 24/6/2019
Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [庚午]Chi tiết
7DL: 27/7/2019
AL: 25/6/2019
Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
CNDL: 28/7/2019
AL: 26/6/2019
Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết