Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 01 năm 2018
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Quý Sửu [癸丑] - năm Đinh Dậu [丁酉]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
4DL: 3/1/2018
AL: 17/11/2017
Ất Mùi [乙未]Tân Sửu [辛丑]Chi tiết
CNDL: 7/1/2018
AL: 21/11/2017
Kỷ Hợi [己亥]Ất Tỵ [乙巳]Chi tiết
2DL: 8/1/2018
AL: 22/11/2017
Canh Tí [庚子]Bính Ngọ [丙午]Chi tiết
5DL: 11/1/2018
AL: 25/11/2017
Quý Mão [癸卯]Kỷ Dậu [己酉]Chi tiết
CNDL: 14/1/2018
AL: 28/11/2017
Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
7DL: 20/1/2018
AL: 4/12/2017
Đại Hàn []Mậu Ngọ [戊午]Chi tiết
2DL: 22/1/2018
AL: 6/12/2017
Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [庚申]Chi tiết
3DL: 23/1/2018
AL: 7/12/2017
Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Chi tiết
7DL: 27/1/2018
AL: 11/12/2017
Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Chi tiết
CNDL: 28/1/2018
AL: 12/12/2017
Canh Thân [庚申]Bính Dần [丙寅]Chi tiết
2DL: 29/1/2018
AL: 13/12/2017
Tân Dậu [辛酉]Đinh Mão [丁卯]Chi tiết