Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 04 năm 2018
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Bính Thìn [丙辰] - năm Mậu Tuất [戊戌]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
2DL: 2/4/2018
AL: 17/2/2018
Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [庚午]Chi tiết
3DL: 3/4/2018
AL: 18/2/2018
Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
4DL: 4/4/2018
AL: 19/2/2018
Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
CNDL: 8/4/2018
AL: 23/2/2018
Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Chi tiết
2DL: 9/4/2018
AL: 24/2/2018
Tân Mùi [辛未]Đinh Sửu [丁丑]Chi tiết
5DL: 12/4/2018
AL: 27/2/2018
Giáp Tuất [甲戌]Canh Thìn [庚辰]Chi tiết
6DL: 13/4/2018
AL: 28/2/2018
Ất Hợi [乙亥]Tân Tỵ [辛巳]Chi tiết
7DL: 14/4/2018
AL: 2/29/2018
Bính Tí [丙子]Nhâm Ngọ [壬午]Chi tiết
CNDL: 15/4/2018
AL: 2/30/2018
Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Chi tiết
6DL: 20/4/2018
AL: 5/3/2018
Cốc Vũ []Mậu Tí [戊子]Chi tiết
7DL: 21/4/2018
AL: 6/3/2018
Quý Mùi [癸未]Kỷ Sửu [己丑]Chi tiết
CNDL: 22/4/2018
AL: 7/3/2018
Giáp Thân [甲申]Canh Dần [庚寅]Chi tiết
7DL: 28/4/2018
AL: 13/3/2018
Canh Dần [庚寅]Bính Thân [丙申]Chi tiết
CNDL: 29/4/2018
AL: 14/3/2018
Tân Mão [辛卯]Đinh Dậu [丁酉]Chi tiết