Dự đoán sinh con trai hay gái
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tháng thụ thai :     Năm dự sinh con :
Dự đoán
Tuổi chồng: 51 tuổi
Tuổi vợ: 21 tuổi
Tháng dự định thụ thai: Tháng 01 năm 2018
Dự đoán con bạn sẽ là: