Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Kỷ Mùi [己未]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Qúy Tỵ [巳]
Mệnh : Trường Lưu Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Hỏa - Mệnh vợ: Âm Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Kỷ - Thiên can vợQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Mùi - Địa chi vợ: Tỵ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Chấn - Cung vợ: Khảm => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thuỷ => Tương Sinh tốt