Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Mộc - Mệnh vợ: Âm Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Kỷ - Thiên can vợQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tỵ - Địa chi vợ: Dậu => Tam hợp
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Thổ => Bình