Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Hỏa - Mệnh vợ: Âm Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Giáp - Thiên can vợKỷ => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tuất - Địa chi vợ: Tỵ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Càn - Cung vợ: Tốn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc