Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Đinh - Thiên can người khácNhâm => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mão - Địa chi người khác: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Đoài => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc