Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tỵ - Địa chi người khác: Hợi => Lục xung
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Tốn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc