Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Sửu [己丑]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Qúy Tỵ [巳]
Mệnh : Trường Lưu Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Âm Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Tỵ => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Khảm => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Khắc