Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Giáp Dần [甲寅]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Kim - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Canh - Thiên can người khácGiáp => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: Dần => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc