Chọn màu sắc theo tuổi
Chọn tuổi bạn (AL) :    
Bạn tuổi : Mậu Dần hợp các màu
Về niên Mệnh năm sinh: Nhị Hắc - Thổ

Màu hợp với tuổi
    

Màu tương sinh (sinh) tuổi
    

Tuổi tương sinh (sinh) màu
 

Về Mệnh : Thành Đầu Thổ

Màu hợp với tuổi
    

Màu tương sinh (sinh) tuổi
    

Tuổi tương sinh (sinh) màu
 
Các màu phối trên tương ứng với mệnh tuổi.
Tuy nhiên vận dụng tương sinh trong ngũ hành để có thể lựa chọn thêm mầu.
Kim sinh Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ sinh Kim