Chọn màu sắc theo tuổi
Chọn tuổi bạn (AL) :    
Bạn tuổi : Bính Ngọ hợp các màu
Về niên Mệnh năm sinh: Thất Xích - Kim

Màu hợp với tuổi
 

Màu tương sinh (sinh) tuổi
    

Tuổi tương sinh (sinh) màu
    

Về Mệnh : Thiên Hà Thủy

Màu hợp với tuổi
    

Màu tương sinh (sinh) tuổi
    

Tuổi tương sinh (sinh) màu
    
Các màu phối trên tương ứng với mệnh tuổi.
Tuy nhiên vận dụng tương sinh trong ngũ hành để có thể lựa chọn thêm mầu.
Kim sinh Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ sinh Kim