Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Giáp Dần [甲寅]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Canh Tí [庚子]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Bính Tuất [丙戌]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Canh Tí [庚子]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thủy - Mệnh Con : Dương Thổ => Tương KhắcMệnh Mẹ : Dương Thổ - Mệnh Con : Dương Thổ => Bình

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Giáp - Thiên can Con : Canh => Tương phá Thiên can Mẹ : Bính - Thiên can Con : Canh => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Dần - Địa chi Con : => BìnhĐịa chi Mẹ : Tuất - Địa chi Con : => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Cấn - Cung Con : Đoài => Cung Mẹ : Chấn - Cung Con : Đoài => Tuyệt Mạng (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương Khắc