Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thủy - Mệnh Con : Âm Thổ => Tương KhắcMệnh Mẹ : Dương Thủy - Mệnh Con : Âm Thổ => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Bính - Thiên can Con : Tân => Tương hợp Thiên can Mẹ : Giáp - Thiên can Con : Tân => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : - Địa chi Con : Sửu => Lục hợpĐịa chi Mẹ : Thân - Địa chi Con : Sửu => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Tốn - Cung Con : Càn => Cung Mẹ : Khảm - Cung Con : Càn => Lục Sát (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương Sinh