Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Qúy Mão [卯]
Mệnh : Kim Bạc Kim
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Kỷ Sửu [己丑]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Qúy Mão [卯]
Mệnh : Kim Bạc Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Mộc - Mệnh Con : Âm Kim => Tương KhắcMệnh Mẹ : Âm Hỏa - Mệnh Con : Âm Kim => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Qúy - Thiên can Con : Qúy => Bình Thiên can Mẹ : Kỷ - Thiên can Con : Qúy => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Sửu - Địa chi Con : Mão => BìnhĐịa chi Mẹ : Sửu - Địa chi Con : Mão => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Ly - Cung Con : Tốn => Cung Mẹ : Càn - Cung Con : Tốn => Hoạ Hại (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Hoả - Niên mệnh năm sinh Con: Mộc => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Mộc => Tương Khắc