Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Nhâm Dần [壬寅]
Mệnh : Kim Bạc Kim
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Nhâm Dần [壬寅]
Mệnh : Kim Bạc Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thổ - Mệnh Con : Dương Kim => Tương SinhMệnh Mẹ : Dương Kim - Mệnh Con : Dương Kim => Bình

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Canh - Thiên can Con : Nhâm => Bình Thiên can Mẹ : Canh - Thiên can Con : Nhâm => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Ngọ - Địa chi Con : Dần => Tam hợpĐịa chi Mẹ : Thìn - Địa chi Con : Dần => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Khảm - Cung Con : Khôn => Cung Mẹ : Càn - Cung Con : Khôn => Phúc Đức (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con: Thổ => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Thổ => Bình