Ngũ hành sinh-khắc
Tuổi Thân hợp với tuổi nào?

Tuổi Thân hợp với tuổi nào?

Tuổi Mùi hợp với tuổi nào?

Tuổi Mùi hợp với tuổi nào?

Tuổi Ngọ hợp với tuổi nào?

Tuổi Ngọ hợp với tuổi nào?

Tuổi Tỵ hợp với tuổi nào?

Tuổi Tỵ hợp với tuổi nào?

Tuổi Thìn hợp với tuổi nào?

Tuổi Thìn hợp với tuổi nào?

Tuổi Mão hợp với tuổi nào?

Tuổi Mão hợp với tuổi nào?

Tuổi Dần hợp với tuổi nào?

Tuổi Dần hợp với tuổi nào?

Tuổi Sửu hợp với tuổi nào?

Tuổi Sửu hợp với tuổi nào?

Tuổi Tý hợp với tuổi nào?

Tuổi Tý hợp với tuổi nào?

Mạn đàm về hai chữ “Số phận”

Mạn đàm về hai chữ “Số phận”

Đặt tên cho con năm 2014 (Giáp Ngọ)

Đặt tên cho con năm 2014 (Giáp Ngọ)

Đặt tên cho con năm 2013 (Quý Tỵ)

Đặt tên cho con năm 2013 (Quý Tỵ)