Dự đoán sinh con trai hay gái
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tháng thụ thai :     Năm dự sinh con :
Dự đoán
Tuổi chồng: 53 tuổi
Tuổi vợ: 33 tuổi
Tháng dự định thụ thai: Tháng 12 năm 2022
Dự đoán con bạn sẽ là: Bé Trai