Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thủy - Mệnh người khác: Âm Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: Sửu => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Càn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc