Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Tân Tỵ [辛巳]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Canh Thân [庚申]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Tân - Thiên can người khácCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tỵ - Địa chi người khác: Thân => Lục hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Cấn - Cung phi người khác: Tốn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc