Xông nhà, xông đất năm 2024 Giáp Thìn (甲辰) theo tuổi 1994

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2024 Giáp Thìn (甲辰) theo tuổi


Chọn tuổi của bạn (AL):  
- Xông nhà, xông đất đầu năm là một việc vô cùng quan trọng khi bước sang năm mới 2024 Giáp Thìn. Nhằm giúp bạn biết được tuổi nào tốt, tuổi nào xấu để bạn lựa chọn tuổi xông nhà cho tuổi bạn trong năm mới 2024 này. Chúng tôi xin đưa ra danh sách các tuổi tốt xông nhà, xông đất năm 2024 Giáp Thìn cho cả nam và nữ.
- Phần này sẽ rà soát các tuổi lớn hơn hoặc nhỏ hơn tuổi của bạn.
- Tiếp đến là xét trên góc độ Thiên Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh,...) và Địa Chi (Tý, Sửu, Dần, Mão,...), Ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ), Cung số,... và đưa ra những tuổi hợp theo năm sinh được cho là tốt nhất (trong cột đánh giá của bảng dưới đây)
Tuổi chủ nhàNăm mới Giáp Thìn 2024
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Càn
Năm : Giáp Thìn [甲辰]
Ngũ hành : Phú Đăng Hỏa
Niên Mệnh Năm : Hoả (Nam) - Kim (Nữ)
Cung : Nam: Cung Ly - Nữ: Cung Càn
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợpNăm 2024 Giáp Thìn <--> Tuổi hợpĐánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Mậu  =>  Bình
Tuất - Tuất  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Hoả - Bình Địa Mộc   =>  Bình
Giáp - Mậu  =>  Bình
Thìn - Tuất  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]
Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Tuất - Hợi  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]
Hoả - Bình Địa Mộc   =>  Bình
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Thìn - Hợi  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Mậu  =>  Bình
Tuất - Thân  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Hoả - Đại Dịch Thổ   =>  Bình
Giáp - Mậu  =>  Bình
Thìn - Thân  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]
Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Tuất - Dậu  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]
Hoả - Đại Dịch Thổ   =>  Bình
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Thìn - Dậu  =>  Lục hợp
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Nhâm  =>  Bình
Tuất - Tí  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Hoả - Tang Đố Mộc   =>  Bình
Giáp - Nhâm  =>  Bình
Thìn - Tí  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1976 [Bính Thìn]
Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Bính  =>  Bình
Tuất - Thìn  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1976 [Bính Thìn]
Hoả - Sa Trung Thổ   =>  Bình
Giáp - Bính  =>  Bình
Thìn - Thìn  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Đinh  =>  Bình
Tuất - Tỵ  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Hoả - Sa Trung Thổ   =>  Bình
Giáp - Đinh  =>  Bình
Thìn - Tỵ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]
Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình
Giáp - Mậu  =>  Bình
Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]
Hoả - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình
Giáp - Mậu  =>  Bình
Thìn - Ngọ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]
Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Tân  =>  Bình
Tuất - Dậu  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]
Hoả - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Giáp - Tân  =>  Bình
Thìn - Dậu  =>  Lục hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1986 [Bính Dần]
Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình
Giáp - Bính  =>  Bình
Tuất - Dần  =>  Tam hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1986 [Bính Dần]
Hoả - Lô Trung Hỏa   =>  Bình
Giáp - Bính  =>  Bình
Thìn - Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]
Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình
Giáp - Đinh  =>  Bình
Tuất - Mão  =>  Lục hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]
Hoả - Lô Trung Hỏa   =>  Bình
Giáp - Đinh  =>  Bình
Thìn - Mão  =>  Lục hại
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1988 [Mậu Thìn]
Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Mậu  =>  Bình
Tuất - Thìn  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1988 [Mậu Thìn]
Hoả - Đại Lâm Mộc   =>  Bình
Giáp - Mậu  =>  Bình
Thìn - Thìn  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]
Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Tuất - Tỵ  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]
Hoả - Đại Lâm Mộc   =>  Bình
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Thìn - Tỵ  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1990 [Canh Ngọ]
Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Canh  =>  Tương phá
Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1990 [Canh Ngọ]
Hoả - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Giáp - Canh  =>  Tương phá
Thìn - Ngọ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Mậu  =>  Bình
Tuất - Dần  =>  Tam hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Hoả - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Giáp - Mậu  =>  Bình
Thìn - Dần  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Tuất - Mão  =>  Lục hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Hoả - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Giáp - Kỷ  =>  Tương hợp
Thìn - Mão  =>  Lục hại
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]
Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Nhâm  =>  Bình
Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]
Hoả - Dương Liễu Mộc   =>  Bình
Giáp - Nhâm  =>  Bình
Thìn - Ngọ  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Bính  =>  Bình
Tuất - Tuất  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Hoả - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Giáp - Bính  =>  Bình
Thìn - Tuất  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Giáp - Đinh  =>  Bình
Tuất - Hợi  =>  Bình
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Hoả - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Giáp - Đinh  =>  Bình
Thìn - Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2010 [Canh Dần]
Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Canh  =>  Tương phá
Tuất - Dần  =>  Tam hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 2010 [Canh Dần]
Hoả - Tùng Bách Mộc   =>  Bình
Giáp - Canh  =>  Tương phá
Thìn - Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2011 [Tân Mão]
Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Giáp - Tân  =>  Bình
Tuất - Mão  =>  Lục hợp
Năm 2024 Giáp Thìn -> tuổi : 2011 [Tân Mão]
Hoả - Tùng Bách Mộc   =>  Bình
Giáp - Tân  =>  Bình
Thìn - Mão  =>  Lục hại
Khá

Xem chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2024 Giáp Thìn đầu năm mang ý nghĩa gì?

Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới vào mùng 1 tết. Tại thời điểm này nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp.

Ngược lại nếu năm đó người đến xông đất mang tuổi xung khắc với chủ nhà. Đem lại cho bản thân chủ nhà cũng các thành viên trong gia đình một năm đầy bất lợi. Từ sức khỏe đến công việc và chuyển tình cảm đều bị ảnh hưởng xấu.

Cách xem chọn người xông nhà đầu năm

Chọn tuổi người xông đất đầu năm hợp tuổi gia chủ với mong muốn mang lại bình an phát đạt trong năm mới. Tiện ích xem tuổi xông nhà may mắn sẽ cho bạn biết được năm nay tuổi nào xông nhà tốt với mình? Bằng cách dựa vào một số tiêu chí sau: Người hợp tuổi với gia chủ.

Theo quan niệm từ lâu người Việt vào sáng mồng 1 tết người bước đầu tiên vào nhà được xem là người đến xông nhà đầu năm. Bởi vậy gia chủ cần chọn người tương sinh với tuổi của mình. Nghĩa là phải có thiên can, ngũ hành, địa chi tương hợp. Nhằm mang đến cho gia chủ có ngày đầu năm mới thịnh vượng. Bên cạnh đó cần tránh đi các tuổi phạm vào tứ hành xung. Bởi nếu người thuộc tứ hành xung vào xông đất đầu năm sẽ mang lại những điều không may cho gia chủ.

Người có vía tốt,...

Người có tuổi hợp để xông đất cho chủ nhà đồng thời phải là người mang vía tốt. Vì theo quan niệm từ lâu của ông bà ta người mang tính cách xởi lởi, tốt tính, thật thà, v.v. Sẽ đem lại sự may mắn lộc tài thịnh vượng cho chủ nhà.

Xem tiếp các bài:
  Xem ngày đẹp
  Xem ngày theo tuổi
  Xem ngày làm nhà
  Xem ngày cưới
  Xem ngày khai trương