Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Giáp Tí [甲子]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Kim - Mệnh người khác: Âm Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Giáp - Thiên can người khácQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Sửu => Lục hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Càn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Kim => Bình