Xem ngày nhập trạch (về nhà mới) tháng 05 năm 2020
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Tân Tỵ [辛巳] - năm Canh Tí [庚子]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
6DL: 1/5/2020
AL: 9/4/2020
Giáp Thìn [甲辰]Canh Tuất [庚戌]Chi tiết
CNDL: 3/5/2020
AL: 11/4/2020
Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
6DL: 8/5/2020
AL: 16/4/2020
Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
CNDL: 10/5/2020
AL: 18/4/2020
Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
4DL: 13/5/2020
AL: 21/4/2020
Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
5DL: 14/5/2020
AL: 22/4/2020
Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
3DL: 19/5/2020
AL: 27/4/2020
Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
5DL: 21/5/2020
AL: 29/4/2020
Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [庚午]Chi tiết
6DL: 22/5/2020
AL: 30/4/2020
Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
7DL: 23/5/2020
AL: 1/4/2020
Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
2DL: 25/5/2020
AL: 3/4/2020
Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
4DL: 27/5/2020
AL: 5/4/2020
Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Chi tiết