Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Qúy Mùi [未]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Mộc - Mệnh vợ: Âm Mộc => Bình
Về Thiên can
Thiên can chồng: Mậu - Thiên can vợQúy => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thìn - Địa chi vợ: Mùi => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Chấn - Cung vợ: Ly => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Hoả => Tương Sinh tốt