Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Thổ - Mệnh vợ: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Tân - Thiên can vợNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Mùi - Địa chi vợ: Ngọ => Lục hợp
Về Cung phi
Cung chồng: Ly - Cung vợ: Cấn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Hoả - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Sinh tốt