Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Đinh Sửu [丁丑]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng:  Âm Thủy - Mệnh vợ: Âm Thủy => Bình
Về Thiên can
Thiên can chồng: Đinh - Thiên can vợẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Sửu - Địa chi vợ: Dậu => Tam hợp
Về Cung phi
Cung chồng: Chấn - Cung vợ: Khôn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc