Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Bính Thìn [丙辰]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Thổ - Mệnh vợ: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Bính - Thiên can vợNhâm => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thìn - Địa chi vợ: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Càn - Cung vợ: Cấn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Thổ => Bình